Navigation Menu+

Företaget

 

Företaget

fyrSpråkas AB grundades 1994 av Vera Andréason. Kontoret ligger i Neglinge Center i en härlig skärgårdsmiljö utanför Stockholm.

Språkas erbjuder språktjänster inom en rad olika branscher och fackområden. Översättningar från svenska och engelska till tyska utförs internt. För andra språk och språkriktningar samarbetar vi med kvalificerade facköversättare som översätter till sina modersmål.

Vår specialitet är översättning av reklam och PR-material, produktpresentationer samt kund- och interntidningar som ställer höga krav på språk- och stilkänsla samt kunskaper om vokabulär och marknadens kultur. Teknisk och ekonomisk sakkunskap inom respektive fackområde garanterar användning av korrekt terminologi och branschspecifik språkbruk.

Vad kan Språkas göra för dig?

 • Översättning
 • Språkgranskning
 • Marknadsanpassning/redigering av texter
 • Korrekturläsning

Vilka områden är Språkas specialitet?

 • Verkstadsteknik
 • Järnvägsteknik
 • Byggnadsteknik
 • Gummiindustri
 • Pappersindustri
 • Reklam, PR
 • Avtal
 • Ekonomi

Vad arbetar Språkas med?

 • Kund-/interntidningar
 • Broschyrer, PR-material
 • Tekniska beskrivningar, offertunderlag
 • Företags- och produktpresentationer
 • Avtal
 • Årsredovisningar