Navigation Menu+

Översättare

 

Översättare

En stor del av översättningarna hos Språkas AB utförs av Vera Andréason som också äger och leder företaget. Med tyska som modersmål och över 20 års erfarenhet från översättningsbranschen är hon huvudsakligen ansvarig för översättningarna från svenska och engelska till tyska.

  • Född och uppvuxen i Tyskland
  • Översättarutbildning i engelska, svenska och italienska på universitetet i Heidelberg, Tyskland (Diplom-Übersetzer).
  • Teknisk översättare inom tyska försvaret under nästan 10 år.
  • Bosatt i Sverige sedan 1989.
  • Anställning på Svensk-Tyska Handelskammaren i Stockholm som ansvarig för marknadsfrågor.
  • Anställning på Stockholmskontoret till ett tyskt företag inom byggbranschen, bl. a. som ansvarig för översättning och marknadsanpassning av broschyrmaterial och teknisk dokumentation.
  • Eget företag, Språkas AB, sedan 1994, som erbjuder olika typer av språktjänster.
  • Av Kammarkollegiet auktoriserad translator (svenska till tyska) sedan 1995.